Vissza
Helyi Rabla Program 2023

Amit tudniuk kell, ha jelentkezni szeretnének

Ma, 2023. április 21-én csatlakoztunk a Környezetvédelmi Alap Igazgatósága (AFM) által működtetett „ Helyi Rabla Programhoz”, amelyet Bögöz község helyi tanácsa jóvá is hagyott a 36-os számú határozatával, április 19-én.

A támogatási kérelmet és a szükséges dokumentációt benyújtottuk.

 Ezt az első szakasz a polgármesteri hivataloknak  szólt, ezt követően az AFM elindítja a fizikai személyek vonatkozó második szakaszt, az AFM ugyanazon a digitális platformján, amely országos szinten egyedülálló.

 

Magánszemélyek regisztrációja az AFM platformon

Az AFM és a városházák közötti szerződések megkötése után, valamint a szerződést kötött városházák listájának a www.afm.ro weboldalon történő közzététele után, az AFM elindítja a fizikai személyek regisztrációját .

Folyamatosan tájékoztatjuk Önöket t a pályázati felhívás indulásáról.

FONTOS! A 15 évnél idősebb autóktól megválni kívánó tulajdonosoknak meg kell várniuk az AFM nyitóhirdetését, és csak ezután tudnak regisztrálni a kizárólag az AFM által biztosított számítógépes alkalmazáson keresztül.

 

50 használt jármű finanszírozása Bögöz községben

Bögöz község  50 járműhöz kért AFM-finanszírozást.

A „Helyi Rabla Program” teljes költségvetése 2023-ra 150 000 lej, ebből Bögöz község 30.000 lej önrésszel támogatja a programot.

 

15 évnél idősebb autók esetén 3000 lej jár

A tulajdonosok 3000 lejért cserébe 15 évnél idősebb autókat adhatják majd le. A teljes összegből 2400 lejt az AFM költségvetéséből, a fennmaradó 600 lej pedig a helyi költségvetésből térítjük meg.

A „Helyi Rabla Program” belül a tulajdonosok nem kötelesek a kapott ösztönzést másik autó vásárlására fordítani,

 

Követendő lépések, ha Ön Bögöz községből származik:

1. lépés: Regisztráljon az AFM online platformján, az AFM weboldalán, a www.afm.ro „Finanszírozási programok” részben.

2. lépés: Az AFM online platformon történő regisztráció után be kell nyújtania a regisztrációs kérelmet és a jogosultságot igazoló dokumentumokat a Bögöz községi polgarmesteri hivatalba, személyesen.

3. lépés. Miután Bögöz község jóváhagya a regisztrációs kérelmet, 5 napja van a finanszírozási szerződés megkötésére a helyi intézménnyel (finanszírozási szerződés nélkül NEM mehet engedélyezett selejtező központba);

4. lépés: Miután aláírta a finanszírozási szerződést Bögöz községgel, 30 nap áll rendelkezésére, hogy behozza a polgármesteri hivatalba a:

- bontási igazolás

- forgalomból való törlésről szóló igazolás

- az adónyilvántartásból való törlés igazolása.

5. lépés: A 3000 lej összegű ösztönzőt, a bontási igazolás, a törlési igazolás és az adónyilvántartásból való törlési igazolás, a polgármesteri hivatal elé terjesztésétől számított 5 napon belül kerül az Ön számlájára.

 

Milyen dokumentumokat kell benyújtania a Bögöz községi polgármesteri hivatalba:

regisztrációs kérelem a „Helyi Rabla Program”-ban való részévelhez;

- beleegyezés a személyes adatok használatához;

- a kérelmező személyazonosító okmánya, az eredetinek megfelelő másolatban;

- törzskönyv, eredetinek megfelelő másolatban;

- a forgalmi engedélyt, az eredetinek megfelelő másolatban;

- adóigazolás, amely igazolja, hogy nincs nyilvántartva adó-, bírság- és járulékfizetési kötelezettséggel;

- az adóigazolást, amely igazolja, hogy nincs nyilvántartva adó-, bírság- és járulékfizetési kötelezettséggel a helyi költségvetésbe;

- meghatalmazás eredeti vagy hitelesített másolatban, adott esetben, ha van ilyen;

- a meghatalmazott személyazonosító okmánya, eredetinek megfelelő másolatban, adott esetben, ha van ilyen;

- bankszámlaszám kivonat.

 

Az autók programba való beiratkozásának feltételei:

Az a jármű minősül jogosultnak, amely:

- be van jegyezve Bögöz községben nyilvántartásába (min. 5 éve);

- az ösztönzés igénylésének időpontjában a gyártás évétől számítva 15 évnél régebbi vagy azzal egyenlő; ha a törzskönyvben feltüntetett regisztrációs év a gyártás évét megelőző, a gyártás évét kell a regisztráció évének tekinteni;

- rendelkezik Euro 3-as vagy annál alacsonyabb szennyezési normával;

- tartalmazza a lényeges alkatrészeket: motort, sebességváltót, futóművet, karosszériát, alvázat, valamint a jármű funkcióit irányító elektronikai berendezéseket és katalizátor-berendezéseket, ha azokat gyárilag biztosították.

 

Feltételek a tulajdonosok számára

- Lakóhelye vagy lakóhelye Bögöz községben legyen;

- Ne rendelkezzen késedelmes illetékekkel, adókkal, bírságokkal és járulékok befizetésével a helyi és állami költségvetésbe;

- Ne rendelkezzen jogerős ítéltettél a környezet elleni bűncselekmények miatt;

- Ne használja ugyanazt az autót más programokból származó egyéb finanszírozás megszerzésére.

Anunt oficial al Primariei Comunei Mugeni (1)

Lista solicitantilor unitatilor administrativ-teritoriale aprobati

Comunicat de presa inscrierea persoanelor fizice in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate

Anunt oficial al Primariei Comunei Mugeni - II

Anunt - In vederea solicitarii stimulentului de casare (1)

Procedura de lucru - Casarea autovehiculelor uzate MUGENI

Anexa nr- 1 diagrama de proces

Anexa nr- 2 CERERE de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Anexa nr- 3 Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa nr- 4 CERERE de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate-coproprietari

Anexa nr- 5 CONTRACT DE FINANTARE

Jogszabályi háttér: Ordinul 864/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, Emitent: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor