Vissza
Jegyző

 Közigazgatási kódex, 57/2019-es Sürgösségi kormányrendelet 242-es cikkely, (1)-es bekezdése szerint, minden közigazgatási egységnek van egy helyi költségvetésből fizetett  főjegyzője, aki jogi, közigazgatási vagy politikai felsőfokú végzettséggel rendelkezik és vezető köztisztviselői tisztséget tölt be. A közigazgatási egység főjegyzője biztosítja a törvényesség betartását a közigazgatási akták (tanácshatározatok, polgármesteri rendeletek) elfogadásánál, illetve kibocsájtásánál. A főjegyző, ugyanakkor, biztosítja a polgármester szakapparátusának működésének stabilitását, a vezetőség folyonosságát és a kapcsolatot a szakosztályok között.

 

Bögöz Község főjegyzőjének fontosabb feladatkörei:

Véleményezi törvényesség szempontjából a polgármester rendeleteit és a helyi tanács határozatait. Tanácsülések összehívása, jegyzőkönyvezése, határozattervezetek előkészítése, meghirdetése

Tanácshatározatok nyilvántartása és kiközlése;

A szakbizottsági gyűlések megszervezése,

Polgármesteri rendeletek előkészítése, nyilvántartása és kiközlése;

Biztosítja a döntéshozatal átláthatóságát, illetve gondoskodik a tanácshatározatok, polgármesteri rendeletek feltöltéséről a község honlapján megtalálható Helyi Hivatalos Közlönybe;

- Részt vesz a helyhatósági választások, elnökválasztás, referendum, valamint a parlamenti és európai parlamenti választások megszervezésében,

- A földosztó bizottság titkáraként s az ebből adódó kötelezettségei révén biztosítja a 18/1991-es számú földtörvény alkalmazását

- Részt vesz az általános mezőgazdasági összeírás és a népszámlálással kapcsolatos tevékenységek lebonyolításában

- A Mezőgazdasági Iroda révén biztosítja és felel a bérve vett földek bérleti szerződéseinek bejegyzését illetően az erre hivatott speciális regiszterbe

- Koordinálja, ellenőrzi és felel a mezőgazdasági regiszterekbe történő bejegyzéseket iiletően

- Biztosítja a kapcsolatot a helyi tanács és polgármester között, ami a közigazgatási eljárásokat illeti.

- Szakmai segítséget nyújt a tanácsosoknak a határozattervezetek megszerkesztésében

- A Helyi Vészhelyzeti Bizottság tagjaként ellátja a ráháruló feladatokat

- Hitelesíti a hivatal irattárában megtalálható dokumentumok másolatát

- Koordinálja az alája tartozó szakosztályok tevékenységét

- Más feladatkörök teljesítése, amit a törvény előír, illetve amit a polgármester vagy a helyi tanács határoz meg