Vissza
Könyvtár

A tudás egyetlen forrása a tapasztalat.

   Albert Einstein

 

A Bögöz Községi Könyvár egy 20 négyzetméteres helyiségben működik a Bögözi Polgármesteri Hivatal udvarán, ahol a kiadványok rendszerezése, kölcsönzése és különböző oktató/kulturális programok zajlanak.

A könyvtár állománya több mint 4.500 kötetből áll. Az új kiadványok vásárlása folyamatos, valamint részt veszünk több programban ami által szintén frissítjük és bővítjük az állományt.

2017 óta részt veszünk a Kájoni János Megyei Könyvtár által szervezett „Kistelepülési könytárfejlesztés” programban, amely által évente több mint 200 új kiadványt kapunk kölcsön.

A könyvtár a következő alapszolgáltatásokat nyújtja: állomány gyarapítás, feldolgozás, fogyatékkal élő személyekhez az általuk igényelt kiadványok eljuttatása, kölcsönzés, helyben használat, információszolgáltatás, előjegyzés, hosszabbítás.

Folyamatosan részt veszünk és szervezünk eseményeket gyermekek és felnőttek számára:

Programok:

  • Író-olvasó találkozó
  • Felolvasó maraton
  • Képpoézis alkotópályázat
  • Termelés és marketing verseny gyerekeknek – 10-15 éves Bögöz községi gyermekek számára            

            A diákok a „termelés” és „marketing” által fejleszthetik a kézügyességüket, a kritikus gondolkodásukat és a termékajánlás módjait. Nem utolsósorban jó alkalom megtapasztalni, milyen a csapatmunka.

  • Ora sa STIM (S.T.E.M.) - 3-10 éves Bögöz községi gyermekek számára

A projekt a játékos tanuláson alapul, a természettudomány, a technika, a mérnöki tudományok és a matematika területét célozva meg, amely hatással van a képességük formálására én az önkifejezési módjukra.

  • CODE Kids – A gyermekek kódolnak a könytárakban - 10-14 éves Bögöz községi gyermekek számára

A program nemzeti kezdeményezés, amelynek célja egy programozás/kódolás mozgalom elindítása, amely által a gyermekek, fiatalok és a könyvtárosok fejleszthetik digitális tudástárukat.

 

Várjuk szeretettel a Bögöz Községi Könyvtárban!

Kapcsolattartó személy: Pál Apollónia

office@primariamugeni.ro

0266-245490

Nyitvatartás

 

Hétfő, Kedd: 14:00 – 18:00

Szerda, Csütörtök: 09:00 – 13:00

Péntek: terepen