Vissza
Szociális osztály

Email social@primariamugeni.ro

Tel. 0266 245490, facx: 0266 245430

 

SZOCIÁLIS RÉSZLEG

A szociális részleg szerepkörébe tartozik a kormányszintű szociálpolitikák és stratégiák gyakorlatba ültetése, melyek fő célja a társadalmi kirekesztés és a szegénység enyhítése. Ennek érdekében  szociális stratégiát, és akciótervet dolgozunk ki, szem előtt tartva a község lakósainak helyzetét, szükségleteit. A részleg feladatokat lát el felnőttvédelem, fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekvédelem terén.

Felnőttvédelem

Fogyatékkal élő személyek védelme

Gyermek- és családvédelem 

 

Tudnivalók a szociális juttatások  megszerzéséhez szükséges adatokkal kapcsolatban

A szociális juttatások  megszerzéséhez szükséges kéréseket, saját felelősségre tett nyilatkozatokat és okmányokat a  polgármesteri hivatalánál kell leadni attól függően, hogy hova tartozik a lakcim szerint.

 

CSALÁDI  PÓTLÉK   

SZOCIÁLIS SEGÉLY – GARANTÁLT MINIMÁLIS JÖVEDELEM

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, ENERGIA HORDOZÓK TÁMOGATÁSAIK (FŰTÉSPÓTLÉK)

Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

 Személy pótlás (nem kötelező, 4 kiskorú felett szükséges): Persoane

Igazoló akták feltöltése az alábbi dokumentumban szükséges: Documente

 

GYEREKNEVELÉSI JÁRANDÓSÁG ÉS A HAVI ÖSZTÖNZŐPÉNZ

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului, stimulentului de insertie, indemnizatie lunare, sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii 

Modelul de adeverinta pentru acordarea stimulentului de insertie

Model de adeverinta cu veniturile

 

Nyomtatványok

Fűtéspótlék

OKTÓBER  25-TŐL   NOVEMBER  20-IG IGÉNYELHETŐ A FŰTÉSPÓTLÉK A 2021-2022 TÉLI IDÉNYRE A FÁVAL, ELEKTROMOS ÁRAMMAL VAGY FÖLDGÁZZAL FŰTŐ SZEMÉLYEK/CSALÁDOK RÉSZÉRE.

2021, októberi törvényváltozás szerint:

Fűtéstámogatásban részesülhetnek azok a családok/ egyedül élő személyek, akik esetében az egy családtagra eső havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az 1386 lejt, valamint a 2053 lejt az egyedül élő személyek esetében;

Szükséges iratok:

  1. Típuskérés
  2. Családösszetételt igazoló iratok: - másolat a család minden tagjának a személyazonossági igazolványáról, amelyben az állandó lakhely/ideiglenes lakhely megegyezik azzal a címmel,ahová a segélyt kérik, -14 éven aluli gyerekek keresztlevél másolata, - halotti bizonyítvány/válási végzés másolata

FONTOS! A családhoz mindenki hozzátartozik, aki az illető lakásban lakik!

  1. Lakástulajdont igazoló iratok: - tulajdonos esetében – telekkönyvi kivonat másolata, birtoklevél (Titlu de proprietate), adásvételi szerződés. Ezek hiányában, az adóOSZTÁLYON igényelhető igazolás. - bérlő esetében – bérleti szerződés másolata;
  1. Jövedelmet igazoló iratok: - fizetési igazolás -nettó jövedelem, belefoglalva az étkezési jegyek értékét is, -külföldön dolgozó személyek esetében munkaszerződés,- másolat: nyugdíjszelvény, fogsági díjról a szelvény, gyerekgondozási díj, bírósági végzés az eltartási járulékról, munkanélküli segély vagy bármely más állandó jellegű juttatás szelvényének másolata; - ezektől eltérő jövedelmekről, számlakivonatok, igazolás a mezőgazdasági irodától, - igazoló iratok más jövedelmekről (bérbeadások, osztalékok, számlakivonat a területalapú támogatásról) - alkalmi jövedelmek esetében saját felelősségre írt nyilatkozat

    !!!FONTOS! Nem kaphat fűtéspótlékot, aki rendelkezik a következő javak valamelyikével: - 1-nél több lakóház, nyaraló, - 20 árnál nagyobb beltelek (kert+udvar),- 10 évnél fiatalabb / két személygépkocsi/motorbicikli (10 évnél régebbi), remorka, kisbusz, traktor, - 3000 lejnél nagyobb bankbetét, - 1 személy esetén 1.000, család esetében 2.500 eurós évi jövedelmet meghaladó föld/állat után járó jövedelem.

 A FÖLDGÁZZAL FŰTŐ CSALÁDOK ESETÉBEN KÉRJÜK,HOGY AZ IGÉNYLÉST AZ A SZEMÉLY TEGYE LE AKINEK A NEVÉN VAN A SZERZŐDÉS.

A TÍPUS KÉRÉSEK LETÖLTHETŐEK A HIVATAL HONLAPJÁRÓL,VAGY A  POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS OSZTÁLYÁN  KAPHATÓK, KITÖLTÉS UTÁN UGYANOTT KELL

 

Magyar nyomtatvány letöltése Román nyomtatvány letöltése Útmutató letöltése

Szociális segély/ Családi pótlék

Ezt a kérés formát használjuk szociális segély, családi pótlék, fűtés-pótlék-energiapótlék kérésekor.

Magyar nyomtatvány letöltése Román nyomtatvány letöltése