Szervezeti felépítés

Demnitari:

Primar: Ülkei Zoltán, tel: 0733-313006

Viceprimar: Istok Róbert, tel: 0752-137022

Secretar general al comunei

Kovács Rozália, tel: 0266-245490,

Cabinet Primar :

tel: 0266-245490

Gál Barna – Inspector de specialitate

Biroul contabilitate, impozite, taxe și achiziții publice:

tel: 0266-245490

Hegyi Melinda - Șef birou / tel. 0731-372511

Hegyi Erika - Consilier principal

Hegyi Enikő - Juliánna - Referent superior

Buzogány Erika - Ágnes -Referent superior

Compartiment de asistență socială

tel: 0266-245490

Borboly Mária Ibolya – Consilier superior

Compartiment stare civilă și resurse umane

tel. 0731-372519

Bobric Elisabeta - Consilier principal- ofițer de stare civilă-

Compartiment urbanism, amenajare teritoriu și disciplină în construcții

tel: 0266-245490

Borboly Tibor - Referent superior

Compartiment registru agricol și cadastru

tel: 0266-245490

Kádár Enikő - Referent superior

Compartiment gospodărire, întreținere, reparații, deservire

Csáki Margit- femeie de serviciu

Kádár Lajos- muncitor calificat

Kádár János- șofer

Compartiment situații de urgență, protecție civilă, securitate și sănătate de muncă

tel: 0731-372517

Jobb lldikó-Anna -Șef SVSU

Biblioteca Comunală Mugeni

Pál Apollónia - bibliotecar