Szervezeti felépítés

Demnitari:

Primar: Ülkei Zoltán, tel: 0733-313006

Viceprimar: Istok Róbert, tel: 0752-137022, viceprimar@primariamugeni.ro 

Secretar general al comunei:

Kovács Rozália, tel: 0266-245490, secretar@primariamugeni.ro 

 

Biroul contabilitate, impozite, taxe și achiziții publice:

tel: 0266-245490

Hegyi Melinda - Șef birou / tel. 0731-372511

Hegyi Erika - Consilier superior, 

Hegyi Enikő - Juliánna - Referent superior, 

Buzogány Erika - Ágnes -Referent superior, 

Compartiment de asistență socială:

tel: 0266-245490

Borboly Mária Ibolya – Consilier superior, social@primariamugeni.ro 

Compartiment stare civilă și resurse umane

tel. 0731-372519

Bobric Elisabeta - Consilier superior - ofițer de stare civilă- , starecivila@primariamugeni.ro 

Compartiment urbanism, amenajare teritoriu și disciplină în construcții:

tel: 0266-245490

Borboly Tibor - Referent superior, urbanism@primariamugeni.ro 

Compartiment registru agricol și cadastru:

tel: 0266-245490

Kádár Enikő - Referent superior

Kacsó Éva - Referent de specialitate

Compartiment gospodărire, întreținere, reparații, deservire:

Csáki Margit- femeie de serviciu

Kádár Lajos- muncitor calificat

Kádár János- șofer

Compartiment situații de urgență, protecție civilă, securitate și sănătate de muncă

tel: 0731-372517

Biblioteca Comunală Mugeni

Pál Apollónia - bibliotecar

Asistent comunitar:

Borok Emese 

PROCEDURA DE INTOCMIRE SI ACTUALIZARE A FISELOR DE POST