Nyomtatványok

Fűtéspótlék

OKTÓBER  25-TŐL   NOVEMBER  20-IG IGÉNYELHETŐ A FŰTÉSPÓTLÉK A 2021-2022 TÉLI IDÉNYRE A FÁVAL, ELEKTROMOS ÁRAMMAL VAGY FÖLDGÁZZAL FŰTŐ SZEMÉLYEK/CSALÁDOK RÉSZÉRE.

2021, októberi törvényváltozás szerint:

         Fűtéstámogatásban részesülhetnek azok a családok/ egyedül élő személyek, akik esetében az egy családtagra eső havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az 1386 lejt, valamint a 2053 lejt az egyedül élő személyek esetében;

Szükséges iratok:

  1. Típuskérés
  2. Családösszetételt igazoló iratok:

          -másolat a család minden tagjának a személyazonossági igazolványáról, amelyben az állandó lakhely/ideiglenes lakhely megegyezik azzal a címmel,ahová a segélyt kérik,

          -14 éven aluli gyerekek keresztlevél másolata

          -halotti bizonyítvány/válási végzés másolata

 

FONTOS! A családhoz mindenki hozzátartozik, aki az illető lakásban lakik!

 

  1. Lakástulajdont igazoló iratok:

          -tulajdonos esetében – telekkönyvi kivonat másolata, birtoklevél (Titlu de proprietate), adásvételi szerződés. Ezek hiányában, az adóOSZTÁLYON igényelhető igazolás.

          -bérlő esetében – bérleti szerződés másolata;

 

  1. Jövedelmet igazoló iratok:

          -fizetési igazolás -nettó jövedelem, belefoglalva az étkezési jegyek értékét is

          -külföldön dolgozó személyek esetében munkaszerződés

          -másolat: nyugdíjszelvény, fogsági díjról a szelvény, gyerekgondozási díj, bírósági végzés az eltartási járulékról, munkanélküli segély vagy bármely más állandó jellegű juttatás szelvényének másolata;

          -ezektől eltérő jövedelmekről, számlakivonatok, igazolás a mezőgazdasági irodától,

          - igazoló iratok más jövedelmekről (bérbeadások, osztalékok, SZÁMLAKIVONAT A TERÜLETALAPÚ  TÁMOGATÁSRÓL

          -alkalmi jövedelmek esetében saját felelősségre írt nyilatkozat

 

    !!!FONTOS! Nem kaphat fűtéspótlékot, aki rendelkezik a következő javak valamelyikével:

          -1-nél több lakóház, nyaraló

          -20 árnál nagyobb beltelek (kert+udvar)

          -10 évnél fiatalabb / két személygépkocsi/motorbicikli (10 évnél régebbi), remorka, kisbusz, traktor

          -3000 lejnél nagyobb bankbetét

          -1 személy esetén 1.000, család esetében 2.500 eurós évi jövedelmet meghaladó föld/állat után járó jövedelem.

 

A FÖLDGÁZZAL FŰTŐ CSALÁDOK ESETÉBEN KÉRJÜK,HOGY AZ IGÉNYLÉST AZ A SZEMÉLY TEGYE LE AKINEK A NEVÉN VAN A SZERZŐDÉS.

A TÍPUS KÉRÉSEK LETÖLTHETŐEK A HIVATAL HONLAPJÁRÓL,VAGY A  POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS OSZTÁLYÁN  KAPHATÓK, KITÖLTÉS UTÁN UGYANOTT KELL

 

Magyar nyomtatvány letöltése Román nyomtatvány letöltése Útmutató letöltése

Szociális segély/ Családi pótlék

Ezt a kérés formát használjuk szociális segély, családi pótlék, fűtés-pótlék-energiapótlék kérésekor.

Magyar nyomtatvány letöltése Román nyomtatvány letöltése